ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: «Σχετικά με την ασφάλιση των οικοδόμων στον ΟΑΕΕ».

Είναι γνωστό ότι, λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής, η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση, με αποτέλεσμα τα ποσοστά ανεργίας στον κλάδο να ανέρχονται, σε ορισμένες περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, σχεδόν στο 90%.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικοδόμοι έχουν αναφερθεί με ερωτήσεις μου στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2012 και τον Φεβρουάριο του 2013. Μέχρι τώρα, τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει – και αυτό όχι με ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο δεν σχεδιάζει την οικονομική πολιτική – αντίθετα τα προβλήματα συσσωρεύονται.

Με το Ν.4254/2014 ορίστηκε ότι για τους νέους ασφαλισμένους, από1-1-1993 και εφεξής, που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώσουν είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν ο χρόνος ασφάλισης τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των είκοσι πέντε ημερών ασφάλισης ανά μήνα, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Είναι δεδομένο ότι με την κατάσταση που επικρατεί, είναι πολύ δύσκολο, έως απίθανο, για τον οποιοδήποτε οικοδόμο να μπορέσει να συμπληρώσει τα απαραίτητα ημερομίσθια για την ασφάλιση του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα να μην έχει επιλογή και να ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ. Το ζήτημα αυτό το είχε αντιμετωπίσει ο νομοθέτης ήδη με το Ν.1880/1990, όπου με το άρθρο 4, παρ. 3, εξαιρούσε τους οικοδόμους, από την ασφάλιση τους στο ΤΕΒΕ, μετέπειτα ΟΑΕΕ.

Με δεδομένο ότι πολλοί οικοδόμοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την εξέλιξη αυτή. Με δεδομένο ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ημερομίσθια, ώστε να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με δεδομένο ότι ο κλάδος της οικοδομής βρίσκεται σε πρωτοφανή καθίζηση και δεν εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.Μελετάται η αλλαγή της συγκεκριμένης ρύθμισης του Ν.4254, ώστε να εξαιρούνται οι οικοδόμοι από την υποχρεωτική τους ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, μια και αντικειμενικά δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα ημερομίσθια που προβλέπει ο νόμος;

2.Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ασφάλιση των οικοδόμων και, περαιτέρω, η κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των δεδομένων συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

 

 

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS